Jak odliczyć 1%

Jak odliczyć 1% na astronomię w  2012 roku


Zapraszamy Państwa serdecznie do przekazania 1% odpisu od podatku dochodowego na rzecz popularyzacji astronomii, a w szczególności na działania związane z ochroną ciemnego nieba w Polsce. Jak to zrobić opisujemy w prostej instrukcji poniżej:


Krok 1:

Wypełniając deklarację PIT, w kolumnie "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". wystarczy wpisać tylko numer KRS 0000076686 naszej organizacji, wg wzoru podanego poniżej. W miejscu, gdzie wpisano znaki X należy podać kwotę 1% obliczoną z podatku dochodowego (poniższy wzór odnosi się do przykładowej deklaracji PIT-36).Nie ma określonej przepisami kwoty minimalnej jaką należy przekazać. Liczy się więc każdy grosz! Pozostałe pola dotyczące podawania danych osobowych podatnika oraz celu szczegółowego, na jaki ma zostać przekazana kwota 1%, można pozostawić puste. Przypominamy, że zgodnie z decyzją Walnego Zebrania POLARIS-OPP, środki od 2008 roku zostają przeznaczone na działania w zakresie ochrony ciemnego nieba. 

 


Administratorem Akcji Astroprocentu jak i posiadaczem konta bankowego widniejącego w wykazie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na 2012 rok jest Stowarzyszenie POLARIS - OPP. W najnowszych publikacjach Deparamentu Pożytku Publicznego MPiPS, nasza organizacja  znajduje się na liście uprawnionych do zbiórki 1% z podatku dochodowego. Można nas znaleźć poprzez wpisanie w pole Szukaj np. słowa POLARIS.


Krok 2:

Urząd Skarbowy sam dokonuje zbiorczych wpłaty na konto administratora akcji najczęściej do końca III kwartału bierzącego roku. Podatnik nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Jeśli podatnik wyraził zgodę w deklaracji na ujawnienie danych osobowych oraz wpisał cel przeznaczenia swojego 1%, urząd skarbowy wysyłając do administratora Akcji zestawienie końcowe przekazanych kwot, dołączy informacje zawierające ww. dane.

Krok 3:

Na niniejszej stronie internetowej zamieszczamy komunikaty na temat przebiegu akcji oraz końcowy wynik po podsumowaniu wszystkich środków.  Podatnik będzie mógł sprawdzić aktualną sytuację jak i przekazać swoje uwagi na temat generalnego celu, na jaki przeznaczone zostaną środki z 1%. Zachęcamy do kontaktu na poniższy adres e-mail.

 

 

Opracowanie sporządził dział administracyjno-księgowy Stowarzyszenia POLARIS - OPP, (2012).

Wszelkie zapytania na ten temat można wysyłać na adres: astroprocent@op.plOpracowanie strony - Stowarzyszenie POLARIS - OPP (C) 2005-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.