Jak odliczyć 1%

Na co przeznaczamy fundusze

Środki z 2009 roku:
Zebrana kwota: 5 146,57 PLN
Przeznaczenie (zgodne z decyzją WZ i podatników ):
działania w zakresie ochrony ciemnego nieba.
Sprawozdania:


(publikacja sprawozdań nastąpi po wydatkowaniu funduszy - zbierana jest obecnie większa suma na pierwszą w Polsce wymianę oświetlenia ulicznego pod obszar ciemnego nieba przy wsparciu ze środków UE; 1% na astronomię ma stanowić za 20% wkład własny)Środki z 2008 roku:

Zebrana kwota: 10 163,79 PLN
Przeznaczenie (zgodne z decyzją podatników ):
działania w zakresie ochrony ciemnego nieba.
Sprawozdania:


(publikacja sprawozdań nastąpi po wydatkowaniu funduszy - zbierana jest obecnie większa suma na pierwszą w Polsce wymianę oświetlenia ulicznego pod obszar ciemnego nieba przy wsparciu ze środków UE; 1% na astronomię ma stanowić za 20% wkład własny)
Środki z 2007 roku:
Zebrana kwota: 8 989,35 PLN
Przeznaczenie (zgodne z decyzją Internautów): polskie inicjatywy związane z obchodami Roku Astronomii 2009  
Sprawozdania:
Środki z 2006 roku:
Zebrana kwota: 2 379,81 PLN
Przeznaczenie (zgodne z decyzją III KOA): działania na rzecz ochrony ciemnego nieba w Polsce.
Sprawozdania:Środki z 2005 roku:
Zebrana kwota: 2 974,60 PLN
Przeznaczenie (zgodne z decyzją II KOA): zakup nagród rzeczowych dla finalistów jubileuszowej,  50. Olimpiady Astronomicznej w Planetarium Śląskim w Chorzowie.
Sprawozdania:
Środki z 2004 roku:
Zebrana kwota: 1 343,60 PLN
Przeznaczenie (zgodne z decyzją I KOA): promocja ochrony ciemnego nieba w Polsce.
Sprawozdania:

 


Opracowanie strony - Stowarzyszenie POLARIS - OPP(C) 2005-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.