KOA zawieszone...

koa_nie.JPGDecyzją Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia POLARIS - OPP z dn. 03.05.2008r., zawieszono do odwołania coroczne Kongresy Organizacji Astronomicznych prowadzone od 2005 roku w Planetarium Śląskim w Chorzowie. Powodem podjęcia takiej uchwały było malejące zainteresowanie środowiska polskich organizacji astronomicznych udziałem w ww. Kongresach oraz zawieszenie prac nad utworzeniem PFA. Zdaniem koordynatorów głosujących nad takim rozwiązaniem, w III astro-sektorze brakuje nadal chęci i woli do wspólnego działania co niestety negatywnie odbija się na popularyzacji astronomii wśród społeczeństwa...

Innymi rozwiązaniami zaproponowanymi przez mniejszość głosujących na Walnym Zebraniu było m.in. organizacja Kongresów przy okazji innej imprezy astronomicznej oraz kontynuacja KOA w dotychczasowej formie wraz z większym rozgłosem i budżetem. Niestety obie propozycje w głosowaniu zostały odrzucone i tym samym Kongresy począwszy od 2008 zostają zawieszone.

Zdaniem niektórych osób przeciwnych takiemu rozwiązaniu, uchwała ta to zła informacja dla polskiej astronomii amatorskiej z dwóch powodów. Po pierwsze zaprzepaszczone zostały możliwości podejmowania dalszych wspólnych wysiłków w kierunku umocnienia III sektora organizacji astronomicznych, a po drugie, stało się to tuż przed międzynarodowym rokiem astronomii 2009, co dodatkowo zmniejszy skuteczność wspólnego oddziaływania stowarzyszeń w zakresie tej nauki na społeczeństwo. Autorzy tych opinii zgadzają się jednak ze zdaniem, że nie ma sensu kontynuować czegoś, co straciło zainteresowanie lub też utrzymuje się ono na znikomym poziomie.

Jednak być może nie wszystko zostało stracone. Walne Zebranie podjęło również decyzję o reaktywacji Kongresów w momencie, gdy tylko pojawi się takie zapotrzebowanie wśród polskich organizacji astronomicznych lub też z miłą chęcią Stowarzyszenie POLARIS - OPP dołączy się do innej, podobnej imprezy o charakterze instytucjonalnym jeśli taka zostanie zorganizowana.

Tymczasem kwestie dotyczące inicjatyw prowadzonych dotychczas w ramach Kongresów Organizacji Astronomicznych, zostały przekazane do następujących działów:
- głosowania nad przeznaczeniem środków z akcji "1% na astronomię" - na oficjalnej stronie www.astroprocent.pl
- informacje na temat programu ochrony ciemnego nieba w Polsce - na oficjalnej stronie www.ciemneniebo.pl
- poradnictwo i szkolenia dla przedstawicieli organizacji astronomicznych - dział administracyjno-księgowy Stowarzyszenia POLARIS - OPP (więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: nonprofit@op.pl)
- działania w kierunku utworzenia PFA oraz przedsięwzięcia ogólnokrajowe w zakresie popularyzacji astronomii - Zarząd Stowarzyszenia POLARIS - OPP (e-mail: polaris@op.pl)
- pozostałe kwestie organizacyjne oraz informatorium KOA - koordynator akcyjny - Artur Lech (e-mail: polaris_opp@o2.pl).

Więcej na temat dotychczasowych Kongresów Organizacji Astronomicznych można znaleźć na podstronie KOA..
13 Maja 2008
Content Management Powered by CuteNews

Opracowanie strony - Stowarzyszenie POLARIS - OPP (C) 2005-2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.